Kronika (czeski)

Kronika

Brak w magazynie

13,00 zł
13,00 zł
12,00 zł

Autor:
Wydawca: ARGO NAKLADATELSTVÍ
ISBN: 978-80-257-0088-4
Rok wydania: styczeń 2009
Język: CZE
Rodzaj: Kniha
Oprawa: Kniha
Liczba stron: 458
Rejestracja:

Kronikářské dílo merseburského biskupa Dětmara, napsané přibližně v letech 1013–1018, je jedním z nejobsáhlejších pramenů k dějinám střední Evropy kolem roku 1000. Zahrnuje nejen podrobný výklad východofranských (německých) dějin za vlády saské dynastie, ale také četné zprávy o polabských Slovanech, českém státě či Polsku doby Boleslava Chrabrého. Autor, pocházející z urozeného rodu hrabat z Walbecku s úzkými kontakty na vládnoucí dynastii, poskytuje všestranný pohled na život, víru, myšlení a zvyky tehdejší doby, a jeho kronika má proto nemalý kulturně-historický význam. Pro českého čtenáře jsou obzvlášť zajímavé pasáže popisující slovanské obyčeje v polabském prostoru, které Dětmar díky svému původu ze „sasko-slovanského“ pohraničí dobře znal. Kronika dosud česky nevyšla.
Inne książki z tej serii Memoria medii aevi