Literatura jako proces pisania

Literatura jako proces pisania
-10%

Sugerowana cena   34,00 zł

Zaoszczędzisz 3,25 zł
Sugerowana cena 34,00 zł

Zaoszczędzisz: 3,25 zł

30.75 sugerowana cena 34,00 zł

wysyłka za 2-3 dni

wysyłka za 2-3 dni

13,00 zł

Autor:
Wydawca: Księgarnia Akademicka
ISBN: 9788376384580
Rok wydania: 2015
Język: POL
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 310
Temat: Literaturoznawstwo

Przy zakupie otrzymacie ten piękny prezent

Zakładka Kolekcjonerska - Alpy 1. W zamówieniu od 1 egzemplarza

Prezentowane w ksia?z˙ce wyniki naukowych dociekan´ dotycza? literatury hindi ostatnich czterdziestu lat, a badania przeprowadzone zostały gło´wnie w celu zdefiniowania nowego pisarstwa w je?zyku hindi, pokazania, na czym polegaja? wspo´łczesne eksperymenty two´rcze, jak wygla?daja? relacje pomie?dzy poezja? a proza?, jakie tematy i s´rodki ekspresji znajduja? w nich obecnie two´rcze zastosowanie. Takie podejs´cie badawcze ma umoz˙liwic´ przede wszystkim zbadanie dro´g rozwoju stosunkowo nowego w Indiach gatunku literackiego, jakim jest proza, oraz pokazanie nowatorskiego wykorzystania pomysło´w zaczerpnie?tych z Europy i oryginalnego przetworzenia ich na gruncie indyjskiej literatury. (…) Zaro´wno two´rczos´c´s´c´ Tedz´i Grower, jak i dokonania autoro´w ze Szkoły Bhopalskiej nie doczekały sie? do tej pory całos´ciowej krytycznej analizy. Podje?ta (…) praca badawcza jest w tym zakresie pierwsza? pro´ba? uchwycenia zaro´wno istoty waz˙nego zjawiska, jakim jest two´rczos´c´s´c´ nowej grupy pisarzy (czy tez˙ w szerszym rozumieniu: nowego s´rodowiska two´rczego), jak i nowych tendencji w prozie, poprzez szczego´łowe omo´wienie powies´ci Tedz´i Grower. (ze Wstępu)