Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości

Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości

Sugerowana cena   48,09 zł

Zaoszczędzisz 10,04 zł
Sugerowana cena 48,09 zł

Zaoszczędzisz: 10,04 zł

38.05 sugerowana cena 48,09 zł

Brak w magazynie

Brak w magazynie

13,00 zł
13,00 zł
12,00 zł

Wydawca: Impuls
ISBN: 9788373089648
Rok wydania: 2015
Język: POL
Oprawa: miękka
Liczba stron: 324
Temat: Socjologia

Prezentowana książka składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy „Dorosłość z niepełnosprawnością”, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego, zarówno intelektualnie jak i z innymi rodzajami niepełnosprawności, a także analizą prawnych aspektów dorosłości osób niepełnosprawnych, na przykład: mieszkalnictwa chronionego, problematyki małżeństw osób niepełnosprawnych. Założeniem prezentowanej książki było zwrócenie uwagi na wciąż zaniedbany w literaturze okres życia osób niepełnosprawnych – dorosłość i starość. Rozwój człowieka jest procesem złożonym z wielu etapów. Każdemu z nich przypisane są specyficzne zadania rozwojowe, każdy też stanowi efekt przebiegu przedniego etapu oraz jest zrębem następnego. Rozwój jest procesem dynamicznym, a owa dynamika jest wynikiem wzajemnie ze sobą oddziaływujących wpływów biologicznych i społecznych. Do wpływów biologicznych należą czynniki genetyczne, morfologiczno – konstytucjonalne oraz biochemiczno – fizjologiczne. Do wpływów środowiskowych zaliczamy czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczno – kulturowe.