Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna

Brak w magazynie

13,00 zł
13,00 zł
12,00 zł

Autor:
Wydawca: Impuls
ISBN: 9788373089259
Rok wydania: 2011
Język: POL
Oprawa: twarda
Liczba stron: 604
Temat: Edukacja

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Część I

Książka  powstała w gronie specjalistów z zakresu resocjalizacji z myślą o przybliżeniu problemów osób 'INNYCH' i opracowaniu propozycji zmiany wizerunku społecznego na taki, który będzie sprzyjał ich rozwojowi w społeczeństwie lub powrotowi do środowiska lokalnego. Znajdujące się w książce teksty wskazują czytelnikowi rozległe obszary wiedzy teoretycznej, niezbędne do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad tożsamością, na nieuchronne przewartościowanie w myśleniu i badaniu tożsamości oraz na konieczność sformułowania kierunku i zasad działań w środowisku wolnościowym zmierzających do wypracowania koherentnego systemu reintegracji, a także wzbudzają refleksję nad miejscem człowieka we współczesnym świecie. Wszystkie artykuły mogą być przydatne zarówno dla praktyki terapeutycznej, jak i resocjalizacyjnej. Przybliżają sposoby wykorzystania ujęcia interakcyjnego w badaniu zjawiska uzależnień oraz problemy dziecka pozbawionego opieki ze względu na specyficzne skutki kara pozbawienia wolności matki. Prezentują ponadto systemowe podejście w probacji, wskazania odnoszące się do usprawnienia funkcjonowania systemu kurateli w Polsce oraz projekty amerykańskich rozwiązań w pracy readaptacyjnej, które mogą być wzorem i inspiracją dla polskich teoretyków i praktyków z dziedziny resocjalizacji.